บริษัท มิลเลนเนี่ยม เทคโนโลยี่ จำกัด

www.millenniumtech.co.th

" บริษัท มิลเลนเนี่ยม เทคโนโลยี่ จำกัด ก่อตั้งในปี 2542 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย อุปกรณ์และระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ ในเครื่องจักรกล , ยานขนส่ง , เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม , ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ , ระบบเติมเชื้อเพลิง และ ระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันอย่างรวดเร็ว ในเครื่องจักรกลหนักและยานพาหนะ ตลอดไปจนถึงรถไฟและเรือขนส่งต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบทางวิศวกรรมระดับมืออาชีพ "
MILLENNIUM6
MILLENNIUM4