บริษัท มิลเลนเนี่ยม เทคโนโลยี่ จำกัด

www.millenniumtech.co.th

" บริษัท มิลเลนเนี่ยม เทคโนโลยี่ จำกัด ก่อตั้งในปี 2542 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย อุปกรณ์และระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ ในเครื่องจักรกล , ยานขนส่ง , เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม , ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ , ระบบเติมเชื้อเพลิง และ ระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันอย่างรวดเร็ว ในเครื่องจักรกลหนักและยานพาหนะ ตลอดไปจนถึงรถไฟและเรือขนส่งต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบทางวิศวกรรมระดับมืออาชีพ "
" Millennium Technology Co., Ltd. was established in 1999, the business of selling, designing, installing, and aftersales services for lubrication systems, fire suppression system, fast refueling & Lubricants refilling systems in heavy equipments and most machine in factory by the experience in engineering designed professionals. "

We are the Authorized distributors of SKF - LINCOLN, ALEMITE, IFES, and BANLAW that the high quality products from USA, Germany and Australia by acceptance from the leading manufacturers of machinery. The company has been trusted of customers in various industries such as cement, paper, steel, mining, automotive assembly, manufacturing industries, food & beverage and petrochemical industry.
MILLENNIUM6
MILLENNIUM4